ضمن خوش آمد به  جنابعالي براي ورود به سايت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي بانک دی  ، در صورتي که براي اولين بار به اين سايت وارد شده ايد ، براي ارائه پيشنهاد ، لطفا نسبت به ثبت نام  اقدام نموده  و سپس با کد کاربري  ورمز عبور تعيين شده  از  گزينه ورود وارد سايت نظام پيشنهادها شويد.      

آمار بازدید


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان اصلی سرانه کارکنان فرعی نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان اصلی نرخ مشارکت کارکنان فرعی درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان اصلی تعداد کارکنان فرعی تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده تعداد مصوب از گذشته تعداد پیشنهاد اجرا شده از گذشته
کل 2.593 8.340 20.28 0 3 4.840 0 0 0 2830 145 0 0 0
سال جاری 0.260 6.593 10.56 0 2 33.45 0 0 0 284 2 0 9 0

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري می باشد